0
0 Items Selected

No products in the cart.

Select Page

Waarom Bye Bye Pavlov?

De missie:

Het project Bye Bye Pavlov werd op de rails gezet voor jongeren die om verschillende redenen uit het schoolsysteem stapten en hun diploma ASO willen behalen via de examencommissie en voor jongeren die thuisonderwijs krijgen. Deze doelgroep kan uitgebreid worden met jongeren uit het regulier schoolsysteem die voor hun universitaire studies een opfris traject willen volgen. Voor velen een noodzakelijke stap om mogelijk talent niet te laten verloren gaan. Voorlopig zetten we alleen in op het vak wiskunde, dat de grootste struikelblok blijkt te zijn.

Jaarlijks schrijft een groeiend aantal jongeren zich in bij de centrale examencommissie, helaas slaagt minder dan de helft. Deze slaagcijfers liggen echter iets hoger voor bso-en tso-richtingen. De verklaring hiervoor moeten we zoeken bij de wetenschapsvakken en wiskunde. De voorbije vijf jaar kon men vaststellen dat in de derde graad aso slechts 1 op 5 leerlingen slaagde voor het examen.

Er gaan hier en daar stemmen op om in te grijpen op het niveau van de examens, maar dan verschuif je het probleem naar het voortgezet onderwijs. Er moet een manier zijn om de kennis die gisteren nog vrij breed beheerst werd, werkelijk onder de knie te krijgen. Daarom kiezen we resoluut om jongeren niet ‘te trainen’ voor een eenmalige prestatie, wat zo een examen beslist is. Maar we engageren ons om de begeestering voor het vak wiskunde an sich op te wekken en de vele toepassingen te belichten. Wat boeit, leer je zoveel makkelijker.

Aan de hand van het vak wiskunde reiken we – zowel voor humane als wetenschapsrichtingen – methoden aan om zelfstandig te leren. We zetten in op live ervaring en het ‘samen’ leren, het positieve effect van peers, zeg maar lotgenoten op een leerproces is gekend. Bovendien creëren we een omgeving (live community) die positief staat tegenover het behalen van je diploma via de examencommissie. We noemen het geen plan b, maar een valabel alternatief. We hebben een motiverend intakegesprek met onze studenten en staan hen over heel de lijn graag bij.

Onze werking zal zich ook inzetten om fondsen te verzamelen om jongeren die zich geen begeleiding kunnen veroorloven of een in een niet-stimulerende omgeving zitten, ook de kans te geven hun talent tot volle ontwikkeling te laten komen. Er zijn gesprekken aan de gang met diverse organisaties en particulieren om bij te dragen aan een fonds dat optimale begeleiding voor deze kwetsbare jongeren mogelijk maakt.

Contact

SLL vzw
Van Schoonbekestraat 144
2018 Antwerpen
België

Contact

Volg ons

Partners

DeStudio